?

polskarosja's Journal

Social capital

  • less than 10
Name:
Россия-Польша : Polska-Rosja
Membership:
Moderated
Posting Access:
All Members

Уважаемые члены сообщества Россия - Польша!

В последнее время ввиду засилья спамеров и некоторых политически перевозбужденных товарищей сообщество из дискуссионного форума превращается в значительной мере в место взаимных оскорблений, а иногда чуть ли не просто в помойку. Некоторые коллеги явно злоупотребляют кредитом доверия, данным им администрацией. В результате многие участники (в том числе почти все польские) практически ушли из сообщества.

Чтобы реанимировать сообщество, весь этот бардак нужно прекратить. Поэтому, получив права администратора, я удалил весь оффтоп за последние полгода (посты, касающиеся Эстонии, Германии, Венгрии и т.п.), исключил из сообщества спамера с труднопроизносимым ником, удалил посты, содержащие оскорбления в адрес других пользователей и в адрес народа. В дальнейшем такие оскорбления, в т.ч. слова типа "пшек", "кацап" и т.п. (кроме случаев их очевидно иронического употребления) будут означать автоматическое удаления поста или комментария, а при рецидиве - бан. А спамеры и явные тролли будут исключаться из сообщества без предупреждения.

Персональное предупреждение пользователю ulysses_78, для которого следующее оскорбление в адрес поляков будет означать исключение из сообщества. UPD. Предупреждение проигнорировал и впоследствии исключен.

Надеюсь, что некоторое ужесточение правил участники воспримут с пониманием, и в сообществе возобновятся дискуссии по существу, в уважительном тоне и без оскорблений.

Szanowni członkowie grupy Polska - Rosja!

W ostatnim czasie, z powodu panoszenia się spamerów oraz niektórych zbytnio politycznie podnieconych kolegów, grupa w znacznej mierze zamienia się z forum dyskusyjnego w miejsce wzajemnych obelg, a niekiedy po prostu w śmietnik. Niektórzy koledzy wyraźnie nadużywają kredytu zaufania, danego im przez administrację. W rezultacie wielu uczestników (w tym prawie wszyscy Polacy) właściwie opuściło grupę.

Aby reanimować grupę, z całym tym bałaganem trzeba skończyć. Dlatego, po otrzymaniu uprawnień administratora, usunąłem cały offtop z ostatniego półrocza (posty dotyczące Estonii, Niemiec, Węgier itp.), wykluczyłem z grupy spamera z Estonii, usunąłem tez posty zawierające obelgi pod adresem innych uzytkowników albo narodu. W przyszłości takie obelgi, w tym wyrazy w rodzaju "przek", "kacap" itp. (oprócz przypadków ich oczywiście ironicznego stosowania) będą oznaczały automatyczne usunięcie postu lub komentarza, a w razie recydywy - ban. Natomiast spamerzy i oczywiste trolle będą usuwane z grupy bez ostrzeżenia.

Mam nadzieję, że pewne zaostrzenie reguł zostanie ze zrozumieniem przyjęte przez uczestników, i w grupie zostaną wznowione merytoryczne dyskusje, w duchu szacunku i bez obelg.

UPD. 14.10

Ага, и еще одно. Из сообщества будут автоматически исключаться катыньские лжецы. Катыньская ложь не имеет ничего общего с дискуссиями ввиду своей очевидности. Ее единственная цель - оскорбить поляков и партнеров в дискуссии. Можете называть это произволом - пожалуйста. Sceptic_rus уже попрощался с этим сообществом.

Aha, i jeszcze jedno. Z grupy będą automatycznie usuwani kłamcy katyńscy. Kłamstwo katyńskie nie ma nic wspólnego z dyskusjami z powodu swej oczywistości. Jego jedynym celem jest obrażanie Polaków i adwersarzy. Możecie to nazywać samowolą - proszę bardzo. Sceptic_rus już pożegnał się z tą grupą.

mickey63, 9.10.2010

Categories

армия, история, общество, политика, религия, искусство, литература, музыка, животные, экономика

Social capital

  • less than 10

Statistics