?

Log in

No account? Create an account

polskarosja's Journal

Social capital

  • less than 10
Name:
Россия-Польша : Polska-Rosja
Membership:
Moderated
Posting Access:
All Members

Уважаемые члены сообщества Россия - Польша!

В последнее время ввиду засилья спамеров и некоторых политически перевозбужденных товарищей сообщество из дискуссионного форума превращается в значительной мере в место взаимных оскорблений, а иногда чуть ли не просто в помойку. Некоторые коллеги явно злоупотребляют кредитом доверия, данным им администрацией. В результате многие участники (в том числе почти все польские) практически ушли из сообщества.

Чтобы реанимировать сообщество, весь этот бардак нужно прекратить. Поэтому, получив права администратора, я удалил весь оффтоп за последние полгода (посты, касающиеся Эстонии, Германии, Венгрии и т.п.), исключил из сообщества спамера с труднопроизносимым ником, удалил посты, содержащие оскорбления в адрес других пользователей и в адрес народа. В дальнейшем такие оскорбления, в т.ч. слова типа "пшек", "кацап" и т.п. (кроме случаев их очевидно иронического употребления) будут означать автоматическое удаления поста или комментария, а при рецидиве - бан. А спамеры и явные тролли будут исключаться из сообщества без предупреждения.

Персональное предупреждение пользователю ulysses_78, для которого следующее оскорбление в адрес поляков будет означать исключение из сообщества. UPD. Предупреждение проигнорировал и впоследствии исключен.

Надеюсь, что некоторое ужесточение правил участники воспримут с пониманием, и в сообществе возобновятся дискуссии по существу, в уважительном тоне и без оскорблений.

Szanowni członkowie grupy Polska - Rosja!

W ostatnim czasie, z powodu panoszenia się spamerów oraz niektórych zbytnio politycznie podnieconych kolegów, grupa w znacznej mierze zamienia się z forum dyskusyjnego w miejsce wzajemnych obelg, a niekiedy po prostu w śmietnik. Niektórzy koledzy wyraźnie nadużywają kredytu zaufania, danego im przez administrację. W rezultacie wielu uczestników (w tym prawie wszyscy Polacy) właściwie opuściło grupę.

Aby reanimować grupę, z całym tym bałaganem trzeba skończyć. Dlatego, po otrzymaniu uprawnień administratora, usunąłem cały offtop z ostatniego półrocza (posty dotyczące Estonii, Niemiec, Węgier itp.), wykluczyłem z grupy spamera z Estonii, usunąłem tez posty zawierające obelgi pod adresem innych uzytkowników albo narodu. W przyszłości takie obelgi, w tym wyrazy w rodzaju "przek", "kacap" itp. (oprócz przypadków ich oczywiście ironicznego stosowania) będą oznaczały automatyczne usunięcie postu lub komentarza, a w razie recydywy - ban. Natomiast spamerzy i oczywiste trolle będą usuwane z grupy bez ostrzeżenia.

Mam nadzieję, że pewne zaostrzenie reguł zostanie ze zrozumieniem przyjęte przez uczestników, i w grupie zostaną wznowione merytoryczne dyskusje, w duchu szacunku i bez obelg.

UPD. 14.10

Ага, и еще одно. Из сообщества будут автоматически исключаться катыньские лжецы. Катыньская ложь не имеет ничего общего с дискуссиями ввиду своей очевидности. Ее единственная цель - оскорбить поляков и партнеров в дискуссии. Можете называть это произволом - пожалуйста. Sceptic_rus уже попрощался с этим сообществом.

Aha, i jeszcze jedno. Z grupy będą automatycznie usuwani kłamcy katyńscy. Kłamstwo katyńskie nie ma nic wspólnego z dyskusjami z powodu swej oczywistości. Jego jedynym celem jest obrażanie Polaków i adwersarzy. Możecie to nazywać samowolą - proszę bardzo. Sceptic_rus już pożegnał się z tą grupą.

mickey63, 9.10.2010

Categories

армия, город, история, криминал, образование, общество, политика, происшествия, религия, финансы, знаменитости, искусство, кино, литература, музыка, фантастика, животные, путешествия, здоровье, философия, космос, россия, отношения, юмор, лытдыбр, экономика, транспорт, напитки, архитектура, театр, корабли, лингвистика, ссср

Social capital

  • less than 10

Statistics